Ljus, inte våld kampanj 25.11.

08.09.2016 kl. 15:24
Fredagen den 25.11 firar vi FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Kom med och dela ut ljus vid Tre Smeder i Helsingfors!

Kvinnoorganisationer i samarbete - NYTKIS, som även Svenska Kvinnoförbundet är medlem i, uppmärksammar detta år i sin "Ljus, inte våld" -kampanj behovet av lågtröskel service för offer för våld. Kampanjen kulminerar på FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor i ljusdemonstrationer på olika håll i landet.

I Helsingfors arrangerar NYTKIS den 25 november ett gatuevenemanget vid Tre Smeder kl. 15-17. 


Hjärtligt välkommen med!

Du kan läsa mer om kampanjen på kampanjsidan 
Ifall du befinner dig på annan ort än Helsingfors kan du kolla upp var närmaste evenemang ordnas.

Du kan även följa och delta i kampanjen på sociala medier:
Facebook
Twitter: @VakivaltaObs
Instagram: valoaeivakivaltaa