Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning är den samlande kraften för liberala feminister i Helsingfors. 

Vi har en bred verksamhet med målen att påverka samhället i en feministisk riktning. Vi ordnar diskussioner och seminarier och har erfarenhetsutbyten med systerorganisationer. Vi driver också opinion inom Svenska Kvinnoförbundet genom motioner och samarbetar med SFP i olika jämställdhetsfrågor.

Vår ambition är att under ett verksamhetsår ha en blandning av kampanjer och seminarier. 

Välkommen som medlem, tillsammans gör vi skillnad! 

Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundets helsingforsavdelning! Som medlem kan du vara med och påverka Helsingfors i en mer jämställd riktning. Du är varmt välkommen att kontakta oss. 

 

KOM IHÅG ATT BETALA DIN MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften för år 2020 är 10 euro

Betala in den på föreningens konto:

IBAN: FI91 4055 1020 2726 58

BIC: HELSFIHH

Referens: 2020

Styrelsen 2021

Kontaktuppgifter

Ordförande

Marina Nygård
marnygard (a) gmail.com

Styrelsemedlemmar:

Heidi Johansson Matikainen

Gunilla Karlsson Weckman

Anna Litonius

Carolina Wendelin

Gun-Britt Karlsson

Iina Lappalainen

Emelie Jäntti

Aktuellt

Årsmöte 2021

Årsmötet ordnas 8.3.2021 kl 19.00 digitalt

Feministiskt självförsvar

Kurs i feministiskt självförsvar