Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning är den samlande kraften för liberala feminister i Helsingfors. 

Vår målsättning är att påverka samhället i en feministisk riktning. Vi ordnar diskussioner och seminarier och har erfarenhetsutbyten med systerorganisationer. Vi driver också opinion inom Svenska Kvinnoförbundet genom motioner och samarbetar med SFP och Svensk Ungdom i olika jämställdhetsfrågor.

Vår ambition är att under ett verksamhetsår ha en blandning av kampanjer och seminarier. 

Du som redan är vår medlem. Har du betalat medlemsavgiften? 
? Ja, det har jag! 
? Bra fråga! Det är jag inte helt säker på faktiskt. Jag ska kolla upp saken med styrelsens sekreterare 
?Det har jag glömt. Jag ska betala på en gång!

Medlemsavgiften för år 2023 är 10 euro. 

Betala in den på föreningens konto:

IBAN: FI91 4055 1020 2726 58

BIC: HELSFIHH

Referens: 20226

 

Jag är inte medlem i Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning ännu - men nu vill jag bli medlem.

Som medlem kan du vara med och påverka Helsingfors i en mer jämställd riktning.

Du är varmt välkommen att kontakta oss.

Enklast når du oss via epost: kvinnis.helsingfors@gmail.com
Föreningskoordinator nås på telefonnummer 050 542 22 03.

 

 

 Styrelsen 2023

Kontakt: kvinnis.helsingfors@gmail.com

Ordförande

Gun-Britt Karlsson

Styrelsemedlemmar:

Cecilia Ehrnrooth, viceordförande

Iina Lappalainen,          branding

Nanny Nordström, samhällsfrågor

Sara Nygård, evenemangskoordinering

Alma Portin,                            sociala medier

Emma Presley,                sekreteterare, medlemsärenden

Carita Tuokila

 

Aktuellt

Årsmöte 2023

Torsdag 9.3.2023 kl.17.00 på Handelsgillet, Kaserngatan 23. Förhandsanmälan: kvinnis.helsingfors@gmail.com. Välkomna!

Vinterbrev 2023

Bästa medlem i Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning

115-årsjubileum

onsdagen den 25 januari 2023 kl. 16.30-20.00 i Handelsgillets festsal på Kaserngatan 23, 00130 Helsingfors.