Aktuellt

Sommarbrev 2023

Bästa medlem i Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning

Ulla Gyllenberg (1929-2023)

Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning r.f. beklagar hedersmedlem Ulla Gyllenbergs bortgång.

Årsmöte 2023

Torsdag 9.3.2023 kl.17.00 på Handelsgillet, Kaserngatan 23. Förhandsanmälan: kvinnis.helsingfors@gmail.com. Välkomna!

Vinterbrev 2023

Bästa medlem i Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning

115-årsjubileum

onsdagen den 25 januari 2023 kl. 16.30-20.00 i Handelsgillets festsal på Kaserngatan 23, 00130 Helsingfors.

Föreningskoordinator Ina Petersen-Dyggve presenterar sig

Vi önskar vår nya medarbetare välkommen med i verksamheten.

Julbrev 2022

Bästa medlem i Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning

Sommarbrev 2022

Bästa medlem i Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning

Föreningen har en ny ordförande

Gun-Britt Karlsson vald till ny styrelseordförande!

Årsmöte 2022

Årsmöte 10.3.2022 kl 18.00