Vaginamonologer och -dialoger

08.09.2016 kl. 15:40
De berömda Vaginamonologerna i Helsingfors!

Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning och Helsingfors Arbis inbjuder till
VAGINAMONOLOGER OCH -DIALOGER
fredagen den 7 oktober 2016 kl. 18.00-21.00 i Helsingfors Arbis, Sturegatan 2.

Kvällen inleds med att skådespelare Alexandra Häggman framför de världsberömda Vaginamonologerna. Efter det reflektioner av riksdagsledamot och fd. minoritetsombudsman Eva Biaudet, som anknyter till de kvinnofrågor hon kämpar för i Finland och utomlands. Politiker och kvinnosakskämpe Emina Arnautovic reflekterar kring sin egen resa som kvinnlig invandrare i Finland. Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelnings ordförande Lotta Keskinen leder diskussionen.

Manus: Eve Ensler
Översättning: Teater Hekate

Evenemanget är tillgängligt.

Fritt inträde.