Medlemsbrev

01.02.2015 kl. 10:28
1/2015

Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning

Medlemsbrev 1/2015                                                           

Bästa kvinnoförbundare i Helsingfors,

Det nya året har kört igång och vi har en spännande vår framför oss i Helsingfors med både förbundets årsmöte och riksdagsvalskampanj!

Sveriges ledande feminist Gudrun Schyman var på besök i Helsingfors i förra veckan för att peppa de finländska feministerna. Schyman ansåg att frågor som handlar om maktmönster och konflikter måste synliggöras och politiseras. Hon uttalade sig även om genusplogningen, en fråga som Helsingforsavdelningens egen fullmäktigeledamot Gunvor Brettschneider arbetar för och nyligen intervjuats om i Radio Vega. Schyman ser en klar framtid för feminismen och hävdar att feministiska partier kommer att vara lika vanliga som gröna partier inom 20 år. Du kan också lyssna på Radio Vegas intervju med Schyman på Yle Arenan.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte närmar sig med stormsteg och detta år möts vi i Helsingfors den 14-15 mars. Förbundets ordförande Carola Sundqvist har meddelat att hon inte ställer upp för omval och Anna Jungner-Nordgren har meddelat intresse för posten.

Tisdagen den 17 mars kl. 17.00 håller Helsingforsavdelningen sitt eget årsmöte på Simonsgatan 8A, 6. våningen. Notera detta i kalendern redan nu och kom med och träffa andra engagerade feminister! Vi använder tillfället för att diskutera riksdagsvalet och blickar tillbaka i föreningens historia.

Antalet riksdagskandidater, som är medlemmar i Helsingforavdelningen, ökar och de är hittills hela fem stycken: Tom Biaudet, Cecilia Ehrnrooth, Lotte Granberg-Haakana, Marcus Rantala och Sebastian Weckman. Riksdagsvalskampanjen har sparkat igång och Helsingforsavdelningen ordnar tillsammans med Sörnäsavdelningen en serie after work-diskussioner under rubriken EQUAMAX LIVE!, där vi känner riksdagskandidaterna på pulsen. De här diskussionerna streamas också på nätet. På sidan feministisetvaalit.fi kan du göra vallöftet att rösta på en feminist i riksdagsvalet 19 april 2015.

Vi ser fram emot en händelserik vår och önskar alla våra medlemmar varmt välkomna med i riksdagsvalskampanjen och kampen för ett bättre, mer jämställt Finland!


Styrelsen för Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning r.f.


Välkommen på EQUAMAX LIVE!


Torsdag 5.3 kl. 17 EQUAMAX LIVE! om vård, skola & omsorg med Kristina Henkel, författare till boken “Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2”.

Måndag 30.3 kl. 17 EQUAMAX LIVE! om arbetsliv & föräldraskap med terapeuten, prästen och tv-profilen Maria Sundblom-Lindberg.

Tisdag 7.4 kl. 17 EQUAMAX LIVE! om idrott & hälsa med seglaren, världsmästaren och OS-medaljören Silja Kanerva.
Plats: Svenska bildningsförbundet (Simonsg. 8 A, vån. 6)
Arr.: Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs och Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning.

 


Lyft blicken och var lyhörda, bästa bröder!

Insändare i Hufvudstadsbladet 6.12.2014
 

KÖNSKVOTER Tom Palmberg tar ställning mot könskvoter i börsbolagens styrelser (HBL 23.11). Han anser att det först som sist är ägarna i bolagen som ska få besluta om styrelsernas sammansättning, och att kvoter för kvinnor därmed inte är önskvärda.

Själv tycker jag diskussionen om just börsbolagens styrelser ofta får onödigt mycket tyngd i den offentliga debatten. Det må vara en inflytelserik församling, men dess sammansättning ger inte hela sanningen om jämställdheten inom näringslivet.

I stället borde vi se bredare på hur kvinnor tar sig – eller inte tar sig – fram i näringslivet. Två utredningar gjorda av Centralhandelskammaren visar att kvinnorna utan tvivel är på frammarsch. Kvinnor tar allt oftare plats i bolagens ledningsgrupper – i år har nästan 40 procent av de utnämningarna gått till kvinnor. Kvinnor får också mer och mer operativt linjeansvar, speciellt i företag inom handel och service.

Det här är en glädjande och uppmuntrande utveckling men den är också frustrerande långsam. Därför behöver vi aktiva åtgärder för att påskynda utvecklingen, men inte nödvändigtvis könskvoter, det finns också andra sätt.

Det är bolagsstämmor som väljer styrelser, men det är styrelser och ledningsgrupper som sköter den övriga rekryteringen till ledningen. Jag vill alltså rikta uppmärksamheten dit. Lyft blicken, bästa bröder! Var mer lyhörda för kvinnliga anställdas ambitioner och begåvning. Ge dem skjuts i karriären, ge ungtupparna en tuffare match. Det mår både de och Finlands näringsliv gott av.

Till kvinnor med karriärambitioner vill jag säga: Det finns redan sprickor i glastaket. Nu gäller det att göra som Facebooks VD Sheryl Sandberg härom året uppmanade till i sin bok Lean In – backa inte ur! Det är alldeles klart att vägen till styrelsekabinetten går via operativt linjeansvar, inte stödfunktioner, och i sista hand VD-ansvar. Det är dit vägen ska peka.

Jag delar alltså inte fullt Palmbergs tro på ägarnas omnipotens. Det behövs aktiva ledare och vägvisare i bolagen, män likväl som kvinnor, som vågar tänka och handla i nya banor. Sådant sker sällan på bolagsstämmor.

Lotte Granberg-Haakana,
Helsingfors

MEDLEMSAVGIFTEN
för verksamhetsåret 2015

skall betalas senast den 23 februari 2015.
 

Medlemsavgiften för år 2015 är 8 euro. Betala in den på föreningens

konto FI57 4055 1020 0321 28 och skriv som meddelande ditt namn. 


Vi skickar ut ett bankgiro, vänligen kolla din post och kom ihåg att betala

in medlemsavgiften på föreningens konto inom tidsramen!

        
Copyright © 2015 Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning rf.
All rights reserved

Du når styrelsen per e-post på adressen
helsingfors@kvinnoforbundet.fi

Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelnings hemsida