Medlemsbrev

15.09.2015 kl. 10:30
2/2015

Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning

Medlemsbrev 2/2015                                                           

Bästa kvinnoförbundare i Helsingfors,


Hösten är officiellt här! Efter vårens riksdagsval har vi fått följa med en minst sagt intressant utveckling på den politiska agendan. Det ekonomiska läget i Finland är tight, men på vems bekostnad skall inbesparingarna göras? Och hur påverkar förändringarna kvinnornas rättigheter på ett längre perspektiv? Kampen om flyktingarnas situation berör oss alla och har påverkat finländarnas känslomässigt starkt åt olika håll. Vart är vi påväg?

Dessa är några av de frågor vi tillsammans kommer att behandla i Helsingforsavdelningens verksamhet under hösten. Välkommen med på våra evenemang för att vädra dina tankar och lära dig nytt!
 
Under hösten skall vi som lokalförening dra vårt lilla strå till stacken med tanke på flyktingkrisen genom att ordna program som på olika sätt berör situationen. På programmet står besök på riksdagen hos vår människorättskämpe, riksdagsledamot Eva Biaudet, samt besök till flyktingcentral.

I början av november bjuder vi in våra medlemmar till en diskussionskväll med föreningens mångåriga ordförande Ulla Gyllenberg. I samband med denna träff möts vi också för ett extra medlemsmöte. I slutet av november är det dags för ett gemensamt teaterbesök.
 
Helsingforsavdelningens ekonomiutskott har som bäst händerna fulla med planeringen av genomförandet av en omfattande renovering av den av föreningen ägda lägenheten i det f.d. ”Kvinnohuset” på Topeliusgatan 11. I huset genomförs just nu linjesanering och i samband med den faller det sig naturligt att uppdatera lägenhetens inredning för att möta dagens standarder. Då renoveringen är klar hoppas vi kunna bjuda in våra medlemmar till ”open house”, men mera om detta då vi har mera exakt tidtabell för när renoveringen kommer att vara avslutad.

Vi ser fram emot en intressant höst och önskar alla våra medlemmar varmt välkomna med på våra evenemang!

Styrelsen för Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning r.f.

Ordförande Runa Ismark (runa.ismark@gmail.com, tel. 044 062 1519)
Viceordförande Lotta Keskinen (lotta.keskinen@gmail.com, tel. 041 505 5755)
Kassör Heidi Johansson (heidi.e.johansson@gmail.com, tel. 041 517 6576)
Sekreterare Marina Nygård
Övriga medlemmar Cecilia Ehrnrooth, Gunilla Weckman, Karin Palmén, Anna Litonuis
 
 

 

Alla tider har sina stora frågor. Det är de frågorna som senare, när historien gjort sitt, brinner klarast. Det är de frågorna som har ett klart svar för barnen som lever då och de kan inte fatta att det inte var absolut solklart för alla att det fanns ett moraliskt rätt och flera moraliskt fel. 


Jag är övertygad om att vi nu lever mitt i den frågan som kommer att definera vår tid starkast och vårt sätt att svara kommer att definiera oss. Det är frågan om murar runt EU, runt Finland, att vi tillåter en fantasi om ett så starkt vi och dem att den fantasin föder taggtrådsstängsel, förödande krig i våra grannknutar, EU-direktiv som skapar behovet av gummibåtsfärder över hav, människolik som flyter upp på våra paradisstränder.
 
Den fantasin skapar en passivitet, i värsta fall en aggressivitet. Den gör att vi kan bemöta de få som lyckas ta sig till Europa och till Finland med fördomar, ilska och misstro och en förskräcklig idé om att det är Finland, ett av världens mest välbärgade välfärdsstater, som är vid bristningsgränsen, inte de som flytt från en fasa som brukade kallas hem.
 
Murarna tar inte slut i Finland för den nyanlände. Murarna tar ny form i flyktinganläggningar utan tillräckliga resurser, byråkrati som gör arbete till en avlägsen dröm, nästintill obefintlig planering kring vettiga integrationsstigar som beaktar diversiteten bland nyanlända och som skulle ta till vara det kunnande som finns där. Murarna är folk som klagar på att de överlevande bär telefoner medan de som inte överlevde flyter i land på andra stränder. Murarana skapar kvinnor som faller utanför de otillräckliga ramarna för t.ex. språklig integration i och med att systemet inte tar i beaktande kön och de följder som bland annat barnafödande föder. Icke minst: muren är en regering vars svar på vår tids största kris är att åberopa frivilliga att sköta det jobb som är politikernas främsta jobb.
 
När våra handlingar och icke-handlingar leder till att föräldrar inte ser andra möjligheter för sina barn än att skicka dem utan flytvästar över okända hav finns det bara ett moraliskt rätt svar. Det är att ge mera, bära mera, hjälpa mera. Det är att våga kräva av våra folkvalda att skapa de strukturer som gör att vi kan göra allt detta. Det är också att våga föra en dialog kring utmaningarna vi ser och som blir rasisternas käraste käpphästar om inte ljusare krafter vågar ta upp dem. Vi skall inte tillåta att utmaningarna blir rasistiskt värdeladdade vapen för dem som vill motarbeta solidaritet. Vi bör adressera frågan kring varför en stor del av de flyktingar som flyr och drunknar i sina försök att nå Europa är män och vad vi kan göra för att kunna hjälpa fler, också dem som av olika orsaker inte har samma förutsättningar att fly och uttala sig i dessa frågor, så som kvinnor och barn, äldre, skadade, funktionsutmanade. Också i denna kris borde vi aldrig glömma vikten av könskonsekvensbedömning och vikten av att inkludera dem som frågan handlar om.
 
Jag hoppas att de krafter som står för solidaritet, medmänsklighet och öppenhet, för jämställdhet och jämlika möjligheter, är de som svarar högst och klarast på denna kris. Jag vill inte senare skämmas över att det gjordes så lite, att vi såg en långsam krasch ske framför våra ögon. Det är i gruppen, i massorna, som svaret ligger, och även denna förening skall göra sitt. Kom med. Nu om någonsin gäller det, tillsammans är vi starka. Vi håller varandras händer när det blir läskigt.
 
Karin Palmén

 


"Människorna är Finlands viktigaste kapital"
- vi besöker riksdagsledamot Eva Biaudet
den 7 oktober


Onsdagen den 7.10 kl. 17 tar Eva Biaudet emot Helsingforsavdelningens medlemmar för att diskutera med oss den rådande flyktingkrisen och aktuella ärenden.

Anmäl dig senast söndagen den 4.10 till
ordförande Runa Ismark (helst per e-postruna.ismark@gmail.com), som meddelar
besökslistan till vaktmästeriet.

Vi önskar att alla kommer i god tid så att vi kan inleda diskussionen jämnt kl. 17.00 då Eva tar emot oss.

Adressen är Lilla Parlamentets medborgarinfo, Arkadiagatan 3, Helsingfors.

 


Besök till flyktingsförläggning
 

Vi kommer att tillsammans besöka flyktingförläggningen på Nylandsgatan 24 för att fördjupa oss i den rådande situationen i Helsingfors. Förläggningens personal tar emot, presenterar sina utrymmen och belyser situationen för oss.

Vi återkommer med mera information genast vi fått fastslaget en tidpunkt för besöket. Förläggningens personal har förhållit sig positivt till ett besök av oss.

Du kan göra en intresseanmälan per e-post till runa.ismark@gmail.com om du är mycket angelägen att delta i besöket. Vi kommer att skicka ut mer information till alla våra medlemmar genast då vi fått tidpunkten bestämd med förläggningen.
 


Extra medlemsmöte den 5 november
 

samt diskussionskväll under rubriken 


"Vad kan vi lära oss av historien?"


Renoveringen av föreningens lägenhet på Topeliusgatan 11 kräver stora ekonomiska resurser. Därav sammankallar vi till extra medlemsmöte torsdagen den 5.11 kl. 17.00, där vi tillsammans besluter om finansieringen av denna remont. Vi möts i Bildningsförbundets utrymme "Hörnet" på Simonsgatan 8A, 6. våningen.

Efter medlemsmötet (ca kl. 18) fortsätter vi i lättsammare samvaro en diskussionskväll under rubriken "Vad kan vi lära oss av historien?" tillsammans med föreningens och hela förbundets mångåriga ordförande Ulla Gyllenberg. Ulla Gyllenberg har en bred erfarenhet av lokalpolitiken i Helsingfors och har kämpat länge för jämställdhetsfrågor. Hon var också med i Kvinnornas Fredsmarsch från Köpenhamn till Paris år 1981. Kom och ställ dina frågor och diskutera
med andra likasinnade aktuella politiska ärenden, hur de utvecklats och vart vi är påväg.

Föreningen bjuder på smått ätbart.

Anmäl dig till viceordförande Lotta Keskinen (helst per
e-post lotta.keskinen@gmail.com) senast 3.11 så vi kan uppskatta trakteringen.

Välkommen!


Fru Catharina Boije och hennes döttrar
den 25 november


Fredrika Runeberg skrev Fru Catharina Boije och hennes döttrar år 1843, men manuskriptet fick ligga i hennes gråa sypåse till 1858. Det  hade inte tidigare publicerats en historisk roman i Finland och Fredrika Runeberg var rädd att det skulle anses okvinnligt att vara banbrytande. Till saken hör att hon också var den första att dryfta frågor om kvinnligt självförverkligande och det goda äktenskapet i fiktiv form. Romanen fick ett gott mottagande av sin samtid, men har aldrig nått en bredare publik, varav Svenska Teatern tagit i saken och uppför nu pjäsen på sin scen Amos.
Vi har bokat 10 st biljetter till föreställningen som spelas onsdagen den 25.11 kl. 19.00. Välkommen med för att se pjäsen tillsammans med andra kvinnoförbundare från Helsingforsavdelningen! Biljettpriset är 30 euro, föreningen bjuder på ett glas skumvin i pausen.

Anmäl ditt deltagande till kassör Heidi Johansson (helst per e-postheidi.e.johansson@gmail.com) och bekräfta din anmälan senast 1.11 genom att betala in biljettpriset till kontot FI91 4055 1020 2726 58 med referensnummer 15118.

Vi träffas innanför teaterns ingång mot Norra Esplanaden (mitt emot Stockmann)
kl. 18.40, där Heidi delar ut biljetterna till vår grupp.

Vill du veta mer om pjäsen kan du  läsa om den på Svenska Teaterns hemsida samt se pjäsens trailer.


 

 

HAR DU GLÖMT ATT BETALA DIN MEDLEMSAVGIFT?

Det är ännu flera medlemmar som inte
betalat sin medlemsavgift för det gångna året.

Medlemsavgiften för år 2015 är 8 euro. Betala in den på kontot
FI 57405510 2003 2128 och skriv som meddelande ditt namn.

Ifall du är osäker kan du kontrollera din betalning med kassör Heidi Johansson
(helst per e-post heidi.e.johansson@gmail.com)

        
Copyright © 2015 Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning rf.
All rights reserved

Du når styrelsen per e-post på adressen
helsingfors@kvinnoforbundet.fi

Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelnings hemsida