Medlemsbrev

13.03.2017 kl. 17:01
Februari 2017

Bästa medlem i Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning,
 
Glad Runebergsdag!

Våren har börjat med full fart inom politiken! Med en ny amerikansk president som dagligen gör övertrump och diskriminerar människor till höger och vänster har kvinnor fullt upp att stå i för att försvara sina rättigheter. Demonstrationen Women’s march, som även arrangerades i Helsingfors, blev den största, och lugnaste(!), protesten i USA genom tiderna med något mellan 3,3 och 4,6 miljoner demonstranter. Bland annat Helsingfors SFP:s riksdagsledamot Eva Biaudet talade på manifestationen i Helsingfors, där hon även kritiserade vår sittande regering, som också tvingar oss att vara mer alerta på att försvara kvinnors rättigheter.
 
Finland har inlett sitt 100 år av självständighet och vår egen lokalavdelning firar i år sina 110 år! Jämställdheten har kommit en god bit framåt på 110 år, men mycket finns ännu kvar att göra. Till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte har vår lokalavdelning lämnat in två motioner. Den ena motionen handlar om uppmana vårt moderparti Svenska folkpartiet till att börja profilera sig som ett liberalfeministiskt parti. Den andra motion är något av en personlig hjärtefråga för mig och handlar om att göra beslutsfattare på lokal och nationell nivå medvetna om behovet av jämställdhetskonsekvensbedömning i planering av vägar, transporter och kollektivtrafik samt regelverk som berör dessa.
 
I transportpolitiken har ekonomi, framkomlighet och miljö sina givna platser i debatten, medan jämställdhetskonsekvensbedömning uteblir. Det är viktigt att transportplaneringen, liksom övriga stadsplaneringen, utformas för att utjämna skillnaderna i olika trafikanvändningsprofilers olika resemönster som ett led i att förverkliga jämställdheten. De som planerar transportsystemet har ett stort ansvar för att jämställdhet integreras i planeringen. Förutom att en transportpolitik blind för jämställdhetsaspekten ställer funktionella begränsningar och utmaningar för flera samhällsgrupper, är trygghet en annan viktig faktor som glöms bort. Det börjar kännas väldigt föråldrat att trygghet i kollektivtrafiken tolkas av Helsingfors regionens trafik som en trafiksäkerhetsfråga. Vi vet alla att det inte är trafiksäkerheten som är den första tanken en kvinna har då hon avgör om hon vågar åka hem mednattbussen. Upplevelsen av otrygghet är subjektiv och måste tas på allvar i planeringen för att gynna jämställdheten. Det är därför viktigt att den sociala tryggheten för användare av kollektivtrafik lyfts upp som en särskild faktor åtskild från teknisk trafiksäkerhet.
 
Svenska Kvinnoförbundets årsmöte arrangeras i år i Vasa 18-19 mars och det är öppet för åhörare. Före det, den 1 mars kl. 17, håller vår lokalavdelning årsmöte i partikansliet. Till Helsingforsavdelningens årsmöte är alla våra medlemmar hjärtligt välkomna, se inbjudan längre ner i detta epost. Alla sittande styrelsemedlemmar har uppgett att de vill fortsätta arbetet i styrelsen, vilket ju är fantastiskt. Våra stadgar tillåter oss dock flera styrelsemedlemmar och nya förmågor vore mycket välkomna! Intresserade får gärna vara i kontakt med mig redan innan mötet, men det går också naturligtvis bra att bara dyka upp på årsmötet.

I Helsingfors har Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning nu ett tiotal medlemmar som kandiderar i kommunalvalet för SFP. Dessutom har vi några medlemmar som kandiderar i våra kranskommuner. Vi är väldigt glada över att så pass många av våra medlemmar är ivriga att göra en insats för feminismen och jämställdheten i kommunalpolitiken, och kommer att lyfta upp våra kandidater inför valet. Det finns också en del kandidatplatser kvar och man kan ännu haka på och kandidera om hjärtat bultar för att göra staden bättre! I så fall är det bara att ringa eller skicka ett mail till mig, så vi kommer igång med din valkampanj!
 
På Internationella Kvinnodagen den 8 mars ordnar vi tillsammans med Sörnäs lokalavdelning en Kvinnodagskarneval med spännande och mångsidigt program. Mer om programmet finner ni längre ner i detta brev.
 
Vi har en spännande vår framför oss och just nu lägger vi alla järn i elden för att uppnå ett förträffligt kommunalvalsresultat den 9 april! Tillsammans är vi starka!


Lotta Keskinen
Ordförande
Tel. 041-505 5755
Epost: lotta@lottakeskinen.fi

 

På Internationella Kvinnodagen firar vi.....


 

Var : G18, Georgsgatan 18, Helsingfors
När : 8 mars, kl.17:00 - 20:00
Vad : Kvinnodagskarneval med musik, intervjuer med kommunalvalskandidater, choklad- och champagneprovning m.m

Evenemanget är gratis!

Program
17:00 Konferencier Alma Pöysti öppnar festen
17:30 Choklad- & champagnetasting
17:45 Catariina Salo intervjuar kandidater
18:00 Choklad- & champagnetasting
18:15 Catariina Salo intervjuar kandidater
18:30 Teatergruppen Blaue Frau
18:45 Catariina Salo intervjuar kandidater
19:00 Choklad- & champagnetasting
19:15 Musik av The SoulSisters

Det bjuds även på lite mat och du kan bekanta dig med Marthornas verksamhet.

Anmälan dig senast 3.3 genom https://www.lyyti.in/kvinnodagskarneval
eller till elin@kvinnoforbundet.fi
Meddela om eventuella allergier m.m

Arrangörer: Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs och Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning

 


Välkommen på årsmötet!

 

Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning rf
kallar sina medlemmar till

ÅRSMÖTE den 1.3.2017 kl. 17.00 i SFP:s kansli, Simonsgatan 8, vån. 7.

Mötet behandlar stadgeenliga ärenden.

Välkommen!

 Nu finns vi på Facebook!

Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning och Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs har tidigare administrerat tillsammans sidan Equamax på Facebook. Styrelserna har nu i gott samarbete beslutit att gå in för egna Facebook-sidor, för att båda lokalavdelningarna skall kunna vara aktivare på sina håll. Helsingforsavdelningens Facebook-sida är således sprillans ny och väntar på att alla skall hitta den. Gå in och gilla oss  samt bjud gärna in vänner och bekanta!

 


ÄR DINA MEDLEMSUPPGIFTER UPPDATERADE HOS OSS?

Har du flyttat eller har du ny e-postadress? Du som är medlem kan enkelt meddela oss din nya adress med webbformuläret.

Det är ännu flera medlemmar som inte betalat sin medlemsavgift för år 2016.
 
Betala in den på föreningens konto:
 
IBAN: FI91 4055 1020 2726 58
 
BIC: HELSFIHH
 
Referens: 20161
 
Ifall du är osäker kan du kontrollera din betalning med kassör Heidi Johansson
(heidi.e.johansson@gmail.com)