Pressmeddelande

15.03.2017 kl. 16:41
Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning: Tydligare jämställdhetspolitik genom feminismSvenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning rf

 


Pressmeddelande 15.3.2017
Fritt för publicering

Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning: Tydligare jämställdhetspolitik genom feminism

Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning anser att Svenska folkpartiet borde vara tydligare i sin politik när det kommer till frågor som berör jämställdhet. Lokalavdelningen önskar att partiet börjar använda termen feminism. Helsingforsavdelningen tar upp frågan i sin motion, som behandlas på Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 18-19 mars i Vasa.

- Med vår motion uppmanar vi partiet att vara en föregångare inom jämställdhetspolitik och betona den genom att använda begreppet feminism. På det här sättet blir också värderingarna tydligare för våra väljare, säger Helsingforsavdelningens ordförande Lotta Keskinen. Vi hoppas att förbundets årsmöte kan omfatta vår motion, så att den kan gå vidare till behandling på SFP:s partidag i juni.

Svenska Kvinnoförbundets ideologiska plattform bottnar i liberalfeminismen; uppfattningen att kvinnor och män är lika värda och att vi ska ha lika möjligheter och rättigheter i samhället, oberoende av kön. SFP arbetar också för att könen ska vara jämställda och det görs inom alla sektorer av politiken.

- Jämställdhet skall inte behandlas som ett åtskilt tema inom politiken, då den genomsyrar alla sektorer och all slags verksamhet i samhället, säger viceordförande Runa Ismark.

- Det får inte vara tabubelagt att kalla sig feminist - alla borde veta vad ordet betyder. Om vi arbetar för jämställdhet kan vi lika bra kalla oss för det vi är - feminister,
konstaterar styrelsens sekreterare Marina Nygård.

Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning har även lämnat in en motion till förbundets årsmöte som behandlar transportplanering. Med den önskas jämställdhetskonsekvensbedömningar på både lokal och nationell nivå vid planering av trafik och kollektivtrafik. Både framkomlighets- och trygghetsaspekten lyfts fram i motionen.

- Möjligheten att ta sig fram i vardagen påverkar direkt människors beteenden. Det är därför viktigt att trafiken planeras så att den utjämnar skillnaderna i olika invånargruppers resemönster i ett led att förverkliga jämställdheten, betonar Keskinen.


För mer information:
Ordförande Lotta Keskinen
Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning rf
Tel. 041 505 57 55