Helsingforsavdelningsgens årsmöte

12.02.2018 kl. 18:43
26.2.2018 kl 17.30
Svenska kvinnoförbundets Helsingforsavdelning rf kallar sina medlemmar till årsmöte. Årsmötet hålls 26.2.2018 kl 17.30 på Simonsgatan 8, våning 6. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Välkomna!