Medlemsbrev 1/2018

26.02.2018 kl. 09:21
Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning 

Bästa medlem i Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning,
 

Vårt jubileumsår inleddes verkligen med dunder och brak i och med vår 110-årsjubileumsfest som vi firade i januari. Roligt att så många av våra medlemmar hade möjlighet att delta! Vi hade nöjet att få bli ledsagade genom kvällens program av eminenta Henrika Zilliacus-Tikkanen, som fungerade som kvällens konferencier. Med knappa två veckor till det stundande presidentvalet hade vi äran att få höra festtal av både Elisabeth Rehn och Nils Torvalds. För musiken stod Duo Amanda och Margarita och de fina blommorna kom från Kukkakauppa Cawell. Det blev en festlig kväll i kärt sällskap, med många skratt och minnen. Vi hade glädjen att få publicera vår splitternya historik, som är sammanfattad av våra duktiga redaktörer Malin Bergström och Anna von Bonsdorff. Och dagen efter festen kunde vi glädjas åt att även Hufvudstadsbladet uppmärksammade vår historik och nyheten fanns på paradsidan. Historiken är gratis för medlemmar. Ifall du inte ännu fått ett exemplar kan du vara i kontakt med oss på adressen helsingfors@kvinnoforbundet.fi. För icke-medlemmar kostar historiken 5 euro.

I slutet av januari lämnade styrelsen in två motioner till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte. Årsmötet hålls detta år i Åbo 24-25.3 och det är möjligt att delta även som åhörare. Den ena motionen yrkar på införandet av samtyckeslag och stöder således det lagförslag riksdagens kvinnonätverk lämnat in. Den andra motionen yrkar på mer feminism i vår utrikes- och säkerhetspolitik. Vi har stor förhoppning om att motionerna kommer att kunna godtas av förbundets årsmöte och således gå vidare till behandling på partidagen i maj.

Så snart som imorgon, måndagen den 26 februari, möts vi för Helsingforsavdelningens årsmöte, som även annonserats i Hufvudstadsbladet. Mötet hålls på Simonsgatan 8A, våning 6 kl. 17.30. Välkommen!

Jag vill önska alla en god fortsättning på den vackra vintern!

 

Lotta Keskinen, ordförande

lotta@lottakeskinen.fi