Årsmötet 2018

27.02.2018 kl. 11:24
Marina Nygård ny ordförande

Svenska kvinnoförbundets Helsingforsavdelning rf hade igår 26.2.2018 sitt årsmöte.

På årsmötet valdes Marina Nygård till ny ordförande för föreningen. Till styrelsen valdes också Heidi Johansson, Karin Palmén, Gunilla Karlsson Weckman, Anna Litonius och Andrea Nyberg. 

Nygård har varit styrelsemedlem i Helsingforsavdelningen i tre år innan hon nu tar över ordförandeposten. Hon är politices magister till utbildningen och är via sin yrkesbakgrund speciellt insatt i frågor som berör sysselsättning och utbildning. 

"Jag ser fram emot att ta över ordförandeskapet för föreningen under en period där speciellt social- och hälsovårdsreformen kräver kvinnoorganisationernas bevakning. Föreningen har nyligen gett ut sin 110-års historik och den inspirerar tilll fortsatt kvinnokamp." säger Nygård. 

Helsingforsavdelningen tackar avgående ordförande Lotta Keskinen, vice ordförande och ordförande emerita Runa Ismark samt styrelsemedlem Cecilia Ehrnrooth för det goda arbetet.