Årsmöte 2021

22.02.2021 kl. 20:41
Årsmötet ordnas 8.3.2021 kl 19.00 digitalt
Helsingforsavdelningen kallar till stadgeenligt årsmöte 8.3.2021 kl 19.00. Mötet ordnas via Zoom. Anmälan till kvinnis-helsingfors@listor.fi