Sommarbrev 2022

08.06.2022 kl. 12:16
Bästa medlem i Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning

Idag den 7 juni vet vi mer än vi kunde ha anat för drygt två år sedan. En tillbakablick med reflektion ger oss en god grund för att värna om sådant som vi ofta tar för givet.

Vårt verksamhetsår 2022 har efter årsmötet den 10 mars omfattat flera möten och evenemang. Vår förening har varit representerad och lämnat in motion till Svenska kvinnoförbundets årsmöte i slutet av mars. På SFP:s partidag i maj deltog våra ombud både i Åbo och på distans.

Vi är måna om att i kölvattnet av pandemin mötas efter en period av långt tålamod. Måndagen den 23 maj hade vi glädjen att inbjuda till ett upplysande evenemang kring säkerhetsfrågor och beredskap. Som sakkunnig gäst kring detta angelägna tema fungerade Heidi Himmanen. Fredsfrågor samt att stöda kvinnor och stärka jämställdheten i samhällets beredskap och försvar kommer att prägla verksamheten under året.

Vår förening har donerat medel till UN Women Ukrainainsamling för att stöda kvinnor och deras familjer i de omständigheter som de idag och länge framöver kommer att kämpa i. För detta initiativ ett stort tack till medlemmarna i styrelsen:

Cecilia Ehrnrooth, Heidi Johansson Matikainen, Emilie Jäntti, Gunilla Karlsson Weckman, Iina Lappalainen, Marina Nygård och Carolina Wendelin.

Våra medlemmar är grunden för den livskraftiga förening som vi vill vara. Med din medlemsröst bidrar du till den flerstämmighet och öppenhet som säkerställer vår vision. Idag är vi en registrerad förening med 306 medlemmar. Fakturan för medlemsavgiften bifogas detta brev. Under detta verksamhetsår kommer riksdagsvalet 2.4.2023 att vara i fokus. För att vara en resursstark förening kommer vi att utöka vår bemanning. Samtidigt med stolthet, för den äldsta av Svenska Kvinnoförbundets lokalavdelningar, ser jag framemot att leda vår förening mot sitt 115-årsjubileum 25.1.2023.

Idag - en helt vanlig tisdag på partikansliet – blickar jag framåt mot flera höjdpunkter på den liberalpolitiska arenan med feministisk kontinuitet i sikte. Välkommen med!

Med önskan om en underbar sommar!

Gun-Britt Karlsson

Ordförande för Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning r.f.

Tel.: 050 368 4601

E-post: gbgmkarlsson@gmail.com