Föreningskoordinator Ina Petersen-Dyggve presenterar sig

23.12.2022 kl. 18:34
Vi önskar vår nya medarbetare välkommen med i verksamheten.

Hej!

Jag är Ina, 23-år gammal och jobbar som föreningskoordinator på Svenska kvinnoförbundets Helsingforsavdelning. Jag är fjärde årets studerande på Soc&kom med sociologi som huvudämne. Är ursprungligen hemma från Tammerfors, men flyttade till Helsingfors 2019 och trivs jättebra  :).

Kvinnopolitiska frågor är något som har intresserat mig hela mitt liv. Det som är speciellt viktigt för mig är bland annat reproduktiva rättigheter och rätten att bestämma över sin kropp. Det som just nu sker i t.ex USA är något fruktansvärt och är ett exempel på hur rätten att välja över sin kropp inte är en självklarhet. Allmänt är jämlikhet mellan alla kön viktigt för mig och något som måste kämpas för, eftersom flera händelser runt världen har bevisat att det krävs än idag. 

En person som inspirerat mig och andra feminister är Mary Wollstonecraft, som också kan anses vara feminismens moder. Andra kvinnokämpen som inspirerar mig är Angela Davis, vars verk jag också bekantat mig med under mina studier. Malala Yousafzai är någon jag har enorm respekt för; hennes bok hade stor påverkan på mig. 

Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning arbetar konstant för jämlikhet. “Framtiden är jämställd” kan betyda olika saker för olika människor, men för mig betyder detta att vi kvinnor ska ha samma möjligheter som alla andra; en framtid där ingen har fördomar mot dig på grund av ditt kön, en framtid där det är tryggt för kvinnor att gå på kvällen utan rädslan att bli trakasserad, och framförallt en framtid där kvinnor får samma förtroende som män i vårt samhälle.

Till slut vill jag önska er alla God jul och Gott nytt år! Ni ska alla sköta om er och njuta av vintern.

Med glada hälsningar,

Ina Petersen-Dyggve