Vinterbrev 2023

29.01.2023 kl. 23:46
Bästa medlem i Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning

Vårt jubileumsår har inletts! Svenska Kvinnoförbundet i Helsingfors r.f. firade sitt 115-årsjubileum onsdagen den 25 januari 2023 på Handelsgillet i Helsingfors. Att så många medlemmar, samarbetspartner samt intresserade av jämställdhetsfrågor deltog betyder oerhört mycket för vår förening. Till detta bidrog den varma och inkluderande stämningen i den vackra festsalen. Föreningen tackar för alla gratulationer och all uppmärksamhet med anledning av jubiléet.

Utmärkande för jubileumsårets höjdpunkt är festtalet av Astrid Thors, styrelseledamot i Liberal International och ordförande för dess människorättskommitté. Den andliga beredskapens betydelse för nationell identitet lyfts fram och med citat ur talet: ”Där det finns vilja finns det väg”. Ordspråket ger oss hopp att navigera mot en jämställd framtid på den moraliska kompassen - för fred.

I den tematiska paneldebatten, som modereras av Marina Nygård, diskuterar panelisterna Anne-May Asplund, Henrika Backlund, Jenni Bäck och Cecilia Huhtala om beredskap från olika perspektiv. Musik av 1800-1900 -talets kvinnliga kompositörer med finlandssvenska rötter uppfördes av violinist Mirka Malmi och harpist Päivi Severeide. Stiftelsen Pro Artibus möjliggjorde närvaro av porträtt Annie Furuhjelm. Kukkakauppa Markkanen levererade vårliga buketter och symboliska blomdekorationer till jubiléet. Frida Lönnroos anlitades som fotograf. Restaurang Gillet förverkligade trakteringen och serveringen under den minnesvärda kvällen.

Styrelsens välkomsthälsning bifogas (det talade ordet gäller).

    

Vi är måna om att du, bästa medlem, ska trivas i vår förening. För att försäkra oss om detta har vi försökt nå våra medlemmar personligen. Tack för det vänliga bemötandet i telefonsamtalen.

Det är drygt två månader till riksdagsvalet i april 2023. Svenska Kvinnoförbundet går till val med slogan ”Framtiden är jämställd”. Under verksamhetsåret finns det anledning att synliggöra jämställdheten ännu mer och ge flerstämmigheten det utrymme som behövs för att alla ska kunna komma till tals.

Väl mött på föreningens årsmöte torsdag 9.3.2023 kl. 17.00. Kallelse utfärdas enligt stadgar.

Gun-Britt Karlsson

Ordförande för Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning r.f.

Tel.: 050 368 4601

E-post: gbgmkarlsson@gmail.com