Ulla Gyllenberg (1929-2023)

30.06.2023 kl. 20:15
Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning r.f. beklagar hedersmedlem Ulla Gyllenbergs bortgång.

 

Ulla Gyllenberg fungerade som ordförande i Helsingforsavdelningen 1970-1972 och 2001-2005.

Jämställdhetsfrågor och kvinnors deltagande i politisk verksamhet stod hennes hjärta nära. Hennes engagemang i fredsarbete var förtjänstfullt. En ledstjärna som ger vår förening kontinuitet är hennes motto: "Utan fred ingen trygghet, ingen utveckling och ingen jämställdhet". 

Svenska Kvinnoförbundets ordförande var hon 1973-1983 och förlänades Alma Skog -medaljen 1981.