Sommarbrev 2023

30.07.2023 kl. 22:49
Bästa medlem i Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning

Helsingfors den 30 juli 2023

Vårt verksamhetsår 2023 inleddes med firandet av vår lokalavdelnings 115-årsjubileum. Jubiléet tog oss med på en tidsresa från 25.1.1908 och idag är betydelsen av den medborgerliga identiteten mer aktuell än någonsin - både i ord och handling -  “Där det finns vilja finns det väg”.

Ett starkt och engagerat Finland - så lyder regeringens vision, vars målsättning är att ta sig genom världens stormar (Källa: Statsrådets publikation 2023:59. 20.6.2023). Riksdagsvalet våren 2023 var ett val om grundläggande värderingar. Kvinnoförbundets kandidater i Helsingfors valkrets lyfte fram jämställdhet, företagsamhet och hållbarhet för ett inkluderande samhälle.

Vår förening var representerad på Svenska Kvinnoförbundets årsmöte i Karleby i  februari där motioner behandlades inför SFPs partidag i Tammerfors. På partidagarna 9-11.6.2023 var fem ombud närvarande och deltog som delegater i utskottsbehandling. Ett partipolitiskt demokratiskt beslut är nämnvärt: “Finland inför allmän jämställd värnplikt” visar på visionen om beredskap och vilja för  ett starkt och trovärdigt försvar som Nato-medlem.  

Lagom till midsommar efter historiskt sett långa regeringsförhandlingar utkom ett omfattande regeringsprogram skrivet för en vid läsekrets i förtroendeskapande. Jag blev bokstavligen nyfiken på den av FN instiftade Internationella dagen för parlamentarism som infaller 30 juni. 

Sista dagen i juni nåddes vi av sorgebudet om vår förenings hedersmedlem Ulla Gyllenbergs bortgång. Hennes engagemang och den stora Fredsmarschen finns dokumenterade i historiken “Kvinnokamp i huvudstaden” (2018).  Föreningen har hedrat minnet av Ulla genom en notis på sociala mediekanaler och en kondoleansadress samt styrelsemedlemmars närvaro 29.7.2023 vid jordfästningen och minnesstunden. 

Idag har föreningen trogna 300 medlemmar. Årsmötet 9.3.2023 beslöt att bibehålla medlemsavgiften vid 10 euro. Tack för ditt stöd. https://helsingfors.kvinnoforbundet.fi/start/

Vår styrelse, Cecilia Ehrnrooth, Iina Lappalainen, Nanny Nordström, Sara Nygård, Alma Portin, Emma Presley och Carita Tuokila,  hälsar dig välkommen med!

Med önskan om en vacker sensommar!

Gun-Britt Karlsson