Vi anställer: Föreningskoordinator på deltid inför riksdagsvalet

12.04.2022 kl. 18:59
Helsingforsavdelningen anställer en föreningskoordinator inför riksdagsvalet

Svenska kvinnoförbundets Helsingforsavdelning rekryterar en 

 

FÖRENINGSKOORDINATOR på deltid inför riksdagsvalet 

 

för att hjälpa oss att utveckla en livskraftig förening för liberala feminister i Helsingfors. Helsingforsavdelningen med sina drygt 300 medlemmar är en medlemsförening i Svenska Kvinnoförbundet, kvinnoorganisationen i SFP.

 

Vi söker nu dig som jobbar självständigt, tar egna initiativ och vill ha ett flexibelt deltidsjobb som ger en inblick i föreningsvärlden samt ger dig goda nätverk. Kanske är du studerande eller så passar deltidsjobb helt enkelt in i din livssituation. Till arbetsbilden hör:

 

- Att utveckla och upprätthålla föreningens kommunikationskanaler och sociala medier

- Att idka medlemsservice, i vilket ingår evenemangsproduktion 

- Att vara styrelsen behjälplig i diverse föreningsrelaterade ärenden

- Att tillsammans med styrelsen utveckla och arbeta med föreningens strategi och brand

- Att stödja föreningen och dess medlemmar i dess politiska påverkan inom kvinnopolitiska frågor, speciellt inför riksdagsvalet 

 

Vi värdesätter ett naturligt grepp kring sociala medier, kännedom om föreningar och dess verksamhet samt kunnande inom kvinnopolitiska frågor och dagspolitik. Arbetsbilden är ny och det finns därför möjlighet att tillsammans med styrelsen utforma den enligt ditt intresse och ditt specialkunnande. 

 

Vi erbjuder dig en deltidsanställning på cirka 8-12 timmar i medeltal per månad. Den totala mängden timmar och fördelningen av dessa kan diskuteras. Anställningen är tidsbunden och gäller till 30.4.2023 och grundar sig på vårt behov av en koordinator inför riksdagsvalet. Anställningen inleds om möjligt inom maj månad. Vi hoppas att du har möjlighet att arbeta hemifrån då vi inte har ett kansli. Detta ger dig möjligheten att flexibelt utföra dina arbetsuppgifter när det passar dig bäst. 

 

Vi önskar ta emot din arbetsansökan så fort som möjligt och anställer genast vi hittar en lämplig kandidat. Ansökan riktas till kvinnis-helsingfors@listor.fi, en adress som når föreningens styrelse. Vi ser gärna att du anger löneanspråk uttryckt i euro/timme. 

 

På frågor svarar styrelsemedlem Marina Nygård per telefon (0505438906), säkrast når ni henne måndagar, torsdagar  och fredagar kl 9.30-10.30. 

 

Vi ser framemot din ansökan! 

 

Styrelsen för Svenska kvinnoförbundets Helsingforsavdelning