Nyårsbrev 2024

01.01.2024 kl. 17:28
Bästa medlem i Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning

Styrelsen önskar dig, bästa medlem, ett Gott Nytt År!

Ett verksamhetsår har nått sitt slut och styrelsen tackar sina trogna medlemmar och samarbetspartner för allt under 115-års jubileumsåret. Speciellt viktigt är sammanhållningen i dessa tider då världspolitiska händelser eskalerar som tar sig uttryck i den samhälleliga opionen.

Under det nya året ser vi framemot både presidentvalet och EU-valet som viktiga höjdpunkter både som Nato-medlemsland och för Europas säkerhet.

Som vår medlem är du välkommen att påverka; nätverka med våra samarbetspartner, representera som politiskt ombud och textproducera i alternativa genrer på våra mediekanaler. Deadline för motioner till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte är redan inom januarimånad.

För min del vill jag tacka för allt stöd som har möjliggjort kontinuiteten i vår lokalavdelning. Välkommen på Helsingforsavdelningens årsmöte 14.3.2024 för att välja ny styrelse och behandla stadgeenliga ärenden som bl.a. förnyelse av föreningens stadga.

Med önskan om ett lyckosamt 2024!

Ordförande